WAŻNE TERMINY

15 lutego 2007 r. - nadsyłanie streszczeń
31 marca 2007 r. - wstępna kwalifikacja referatów
31 maja 2007 r.- nadsyłanie ostatecznych wersji referatów
20 maja 2007 r. - wpłata wpisowego
15 czerwca 2007 r. - kwalifikacja prac do prezentacji ustnej lub plakatowej
28 sierpnia 2007 r.- spotkanie powitalne
29 sierpnia 2007 r.- inauguracja obrad Kongresu
31 sierpnia 2007 r.- zakończenie Kongresu.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 
Kongersowe Biuro Podróży