KOMITETY

Nad organizacją Kongresu czuwają:

 • Przewodniczący Kongresu
 • oraz Komitety

 • Honorowy
 • Naukowy
 • Organizacyjny
 • Lista osób zaangażowanych w organizację Kongresu jest dostępna na stronach Komitetów.

  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   
  Kongersowe Biuro Podróży