OPŁATY


WPISOWE:
Opłata Kongresowa może być wnoszona w dwóch wariantach:

- Wariant podstawowy,
(obejmujący wszystkie świadczenia kongresowe i imprezy towarzyszące):
650 PLN - do 20-05-2007 r. (regularne wpisowe);
580 PLN - do 06-04-2007 r. (wczesne wpisowe);
780 PLN - po 20-05-2007 r. (spóźnione wpisowe).

- Wariant minimum:
460 PLN - do 20-05-2007 r. (regularne wpisowe);
410 PLN - do 06-04-2007 r. (wczesne wpisowe);
550 PLN - po 20-05-2007 r. (spóźnione wpisowe).


W ramach opłaty w wariancie minimum uczestnicy otrzymują: prawo udziału w sesjach (plenarnych, sekcyjnych, plakatowych), spotkaniu powitalnym oraz możliwość wstępu na Wystawę Kongresową, a także materiały Kongresowe, poczęstunki kawowe i obiady w dn. 29, 30 i 31 sierpnia oraz możliwość publikacji pokonferencyjnych w wybranych czasopismach.

Numer konta bankowego dla wpłat:
Beneficjent: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,
ul. Świętokrzyska 21
00-049 Warszawa
Bank: PKO SA IV Oddział w Warszawie ul. Grójecka 1/3
Nr rachunku: 87 12401053 1111 0010 1283 1967
NIP 525-000-89-79

Proszę zaznaczyć cel wpłaty: I Kongres Mechaniki Polskiej wpisowe za: imiona i nazwiska osób, za które następuje opłata.

UWAGA: Członkowie PTMTS wpłacają wpisowe tak jak inne osoby i JEZELI PTMTS otrzyma dotację z MNiSW, to będą mogli zwrócić się do Towarzystwa o zwrot części wpisowego.Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 
Kongersowe Biuro Podróży