KOMITET ORGANIZACYJNY

Stanisław Radkowski Przewodniczący
Marek Skłodowski Sekretarz Naukowy
Jerzy Bielanik
Piotr Czarnocki
Wiktor Gambin
Szymon Imiełowski
Danuta Jasińska-Choromańska
Maciej Kowalczyk
Tomasz A. Kowalewski
Tadeusz Kurcyk
Tomasz Lewiński
Krzysztof Molski
Piotr Przybyłowicz
Agnieszka Rutecka
Damian Sala
Wiesław Sobieraj
Tomasz Szolc
Aleksander Szulczyk
Witold Wiśniowski
Piotr Wolański
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 
Kongersowe Biuro Podróży