KOMITET HONOROWY

Prof. dr hab. inż. Witold Gutkowski
Przewodniczący
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Prof. dr hab. inż. Maciej Grabski Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. inż. Michał Kleiber Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurzydłowski Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. inż. Zenon Mróz Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Prof. dr hab. inż. Władysław Włosiński Politechnika Warszawska
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 
Kongersowe Biuro Podróży