SPONSORZY

OFERTA DLA SPONSORÓW:
Zaproszenie i Regulamin Wystawy Kongresowej do pobrania

Niezależnie od powyższego wszystkich przedstawicieli firm i instytucji zainteresowanych sponsorowaniem naszej imprezy bardzo prosimy o telefoniczny, listowny lub emailowy kontakt z Sekretariatem Kongresu.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 
Kongersowe Biuro Podróży