PROGRAM


Tu jest aktualna pełna wersja Programu Kongresu
(plik zapisany w formacie pdf ok.1 Mb)

Tu jest schemat graficzny Programu Kongresu

 • Biomechanika
  • Sekcji przewodniczą: Romuald Będziński, Dagmara Tejszerska
   Zaproszone referaty programowe:
   1. "Pokojowy przewrót teoretyczno-interpretacyjny w mechanicznych podstawach biomechaniki kości na przełomie XX/XXI wieku - rola polskich mechaników: Prof. J.L. Nowińskiego i Prof. K. Piekarskiego", Piotr Rogala, Wanda Stryła, Ryszard Uklejewski, Janusz Mielniczuk, Klinika Chirurgii Kręgosłupa, Ortopedii i Traumatologii AM w Poznaniu.
   2. "Biomechanika udarowa - Problemy, Metody Badawcze, Zastosowania", Cezary Rzymkowski, Krzysztof Kedzior, Politechnika Warszawska
   3. "Badania modelowe zjawisk biomechanicznych zachodzących w kręgosłupie szyjnym człowieka w warunkach obciążeń fizjologicznych oraz urazowych", Marek Gzik, Politechnika Śląska.
   4. "Modelowanie i analiza procesów adaptacji tkanki kostnej", Krzysztof Ścigała, Politechnika Wrocławska.
   5. "Analiza numeryczna modeli wypełnienia struktury trabekularnej tkanki kostnej", Grzegorz Milewski, Politechnika Krakowska.
 • Dynamika gazów, aerodynamika i turbulencja
  • Sekcji przewodniczą: Piotr Doerffer, Stanisław Drobniak
   Zaproszone referaty programowe:
   1. "Modelowanie przepływów turbulentnych z fazš dyspersyjnš w metodzie dużych wirów", Jacek Pozorski, Mirosław Łuniewski, Instytut Maszyn Przepływowych PAN.
   2."Nowe metody modelowania spalania w silnikach lotniczych", Andrzej Bogusławski, Politechnika Częstochowska, Instytut Maszyn Cieplnych.
 • Dynamika układów
  • Sekcji przewodniczą: Roman Bogacz, Tomasz Kapitaniak
 • Interdyscyplinarne Forum Młodych Naukowców
  • Sekcji przewodniczą: Jan Holnicki-Szulc, Danuta Jasińska-Choromańska
 • Inżynierskie zastosowania mechaniki
  • Sekcji przewodniczą: Wiesław Ostachowicz, Andrzej Tylikowski
 • Mechanika materiałów
  • Sekcji przewodniczą: Henryk Petryk, Maciej Pietrzyk
   Zaproszone referaty programowe:
   1. "Problemy mechaniki zaawansowanych materiałów", Zenon Mróz, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN.
   2. "O wielofunkcyjnych materiałach porowatych. Modelowanie i badania eksperymentalne." Józef Kubik, Mariusz Kaczmarek, Mieczysław Cieszko, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

 • Mechanika płynów i zagadnienia termiczne
  • Sekcji przewodniczą: Tadeusz Chmielniak, Witold Elsner, Tomasz A. Kowalewski
   Zaproszone referaty programowe:
   1. "Mikro- makro-modelowanie konwekcji w procesach krzepnięcia", Jerzy Banaszek, Piotr Furmański, Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska.
   2. "Mikroprzepływy: mini-laboratoria, kropelki i bakterie", Piotr Garstecki Institut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa.
   3. "Symulacje mezoskopowe mikro- i nano-przepływów", Justyna Czerwińska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa.
 • Mechatronika
  • Sekcji przewodniczą: Tomasz Krzyżyński, Tadeusz Uhl
   Zaproszone referaty programowe:
   1. "Polioptymalizacja w mechatronice", Wojciech Tarnowski, Politechnika Koszalińska.
   2. "Zagadnienia modelowania i dynamiki napędów mechatronicznych", Eugeniusz Świtoński, Arkadiusz Mężyk, Politechnika Śląska.
 • Metody eksperymentalne w mechanice
  • Sekcji przewodniczą: Lech Dietrich, Józef Szala
 • Metody komputerowe
  • Sekcji przewodniczą: Tadeusz Burczyński, Tomasz Łodygowski
   Zaproszone referaty programowe:
   1. "Metody komputerowe inspirowane biologicznie: inteligencja obliczeniowa w mechanice", Tadeusz Burczyński, Politechnika Śląska.
   2. "Adaptacyjna metoda elementow skonczonych typu hp w nauce i technice", Leszek Demkowicz, University of Texas at Austin; Waldemar Rachowicz, Politechnika Krakowska.
 • Problemy kształcenia w zakresie mechaniki
  • Sekcji przewodniczą: Ryszard Parkitny, Jacek Rokicki
 • Zagadnienia podstawowe i interdyscyplinarne
  • Sekcji przewodniczą: Jan Awrejcewicz, Bogdan Maruszewski
   Zaproszone referaty programowe:
   "Mechanika Nanorurek Węglowych", Gwidon Szefer, Politechnika Krakowska, Instytut Mechaniki Budowli.
 • Zagadnienia wieloskalowe
  • Sesji przewodniczy: Paweł Dłużewski
  Informacje o celach i programie Kongresu zawiera Zawiadomienie nr 1.
  W przyszłości na tej stronie znajdzie się pełny program z podziałem na sekcje
  i sesje, wraz z podaniem harmonogramu obrad.
  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   
  Kongersowe Biuro Podróży